Juridische informatie

Deze website is eigendom van het‘Office de Tourisme Beaune & Pays Beaunois Cat.I,
2, rue de la Colombière – 21200 Beaune
Telefoon: 03 80 26 21 30
Fax: 03 80 26 21 39
Geautoriseerd Plaatselijk Bureau voor Toerisme nr. IM 021100008

De verantwoordelijke voor de publicatie van de website is Madame Anne CAILLAUDvoorzitter van het Office de Tourisme Beaune & Pays Beaunois Cat.I
De beheerder van de website (webmaster) is Madame Françoise BIDOT – Marketing & Communication Manager

De foto’s op de website zijn niet vrij van auteursrechten.

De site wordt geproduceerd en gehost door het bedrijf RACCOURCI gevestigd in La Rochelle:
RACCOURCI Web Agency
18 boulevard Lyautey
F-17000 LA ROCHELLE
Tel: 05 46 28 17 17
www.raccourci.fr

1. Technische informatie

De gebruiker van deze site erkent dat hij/zij over de nodige vaardigheden en middelen beschikt om toegang te krijgen tot deze site en deze te gebruiken en dat hij/zij heeft gecontroleerd of de gebruikte computerconfiguratie geen virussen bevat en perfect werkt.
De gebruiker erkent ervan op de hoogte te zijn gebracht dat deze site 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk is, behalve in geval van overmacht, problemen in verband met de structuur van communicatienetwerken of technische problemen.
Het Office de Tourisme Beaune & Pays Beaunois kan de site onderbreken om onderhoudsredenen en zal proberen de gebruikers hiervan vooraf op de hoogte te stellen.
In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 6 januari 1978 met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en burgerlijke vrijheden, is de geautomatiseerde verwerking van nominatieve gegevens op en van deze website aangegeven bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).Het Office du Tourisme de Beaune & Pays Beaunois stelt alles in het werk om de gebruikers beschikbare en geverifieerde informatie en/of hulpmiddelen te bieden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten, het niet beschikbaar zijn van informatie en/of de aanwezigheid van virussen op zijn site.

2. Wet Bescherming Persoonsgegevens

De gebruiker wordt er overeenkomstig artikel 27 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978 van op de hoogte gebracht dat de optionele informatie die hij/zij verstrekt door desgewenst te antwoorden op de formulieren die op de site aanwezig zijn, het mogelijk maakt zijn/haar verzoek te beantwoorden en bestemd is voor het Office de Tourisme Beaune & Pays Beaunois, verantwoordelijk voor de verwerking, voor administratieve en commerciële beheersdoeleinden en, behoudens bezwaar van de gebruiker, voor andere bedrijven van de groep of partnerbedrijven van het Office de Tourisme Beaune & Pays Beaunois.
De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat hij het recht heeft alle hem betreffende persoonsgegevens in te zien en te corrigeren door te schrijven naar het Office de Tourisme Beaune & Pays Beaunois. Het Office de Tourisme Beaune neemt deel aan en voldoet aan alle specificaties en beleidsregels van het kader voor transparantie en toestemming van IAB Europe. We gebruiken het Consent Management Platform n°92. U kunt uw keuzes op elk gewenst moment wijzigen door hier te klikken.

Het Office de Tourisme Beaune & Pays Beaunois neemt deel aan en voldoet aan alle specificaties en beleidsregels van het Transparency & Consent Framework van het IAB Europe. Wij gebruiken het Consent Management Platform n°92. U kunt uw keuzes op elk gewenst moment wijzigen door klik hier

3. Eigendom, auteursrecht

De algemene structuur, evenals de software, teksten, geanimeerde of niet-geanimeerde afbeeldingen, knowhow en alle andere elementen waaruit de site bestaat, zijn het exclusieve eigendom van het Office du Tourisme de Beaune.
Elke gehele of gedeeltelijke weergave van deze site door welk procédé dan ook zonder de uitdrukkelijke toestemming van het Office du Tourisme de Beaune is verboden en zou een inbreuk vormen die wordt bestraft door artikelen L.335-2 Hetzelfde geldt voor de databases op de website, die beschermd worden door de bepalingen van het Wetboek van Intellectueel Eigendom dat de Europese richtlijn van 11 maart 1996 over de juridische bescherming van databases omzet, en waarvan het Office de Tourisme Beaune & Pays Beaunois de producent is.
Elke gebruiker of bezoeker van de website mag geen hyperlink naar deze site maken zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van het Office de Tourisme Beaune & Pays Beaunois.

Sluiten